Výrobcovia / značky

Cookies

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


1. Lokalita automaticky neeviduje žiadne informácie okrem údajov obsiahnutých v súboroch cookies.

 

2. Súbory cookies sú informačné údaje, hlavne textové súbory, ktoré sú uchovávané v koncovom zariadení užívateľa lokality a sú určené k používaniu internetových stránok na danej lokalite. Súbory cookies spravidla obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú (identifikácia webu), časový údaj podľa koncového zariadenia a unikátny číselný kód.

 

3. Subjekt, ktorý zaznamenáva súbory cookies na koncovom zariadení užívateľa, a ktorý k nim má následne aj prístup, je prevádzkovateľ webovej lokality piperin.sk so sídlom: Schubertova 12, 937 01 Želiezovce, Slovenská Republika.

 

4. Súbory cookies sú používané pre: a) prispôsobenie obsahu internetových stránok lokality preferenciám a záujmom užívateľa a pre optimalizáciu používania internetových stránok; tieto súbory pomáhajú hlavne rozoznávať koncové zariadenie užívateľa lokality a následne vhodne prispôsobiť vzhľad internetovej stránky s ohľadom na užívateľove preferencie a potreby; b) tvorbu štatistiky, ktorá pomáha pochopiť, ako užívatelia lokality používajú jeho internetové stránky a tieto údaje je následne možné použiť pre vylepšenie štruktúry a obsahu týchto stránok; c) úspešné pripojenie užívateľa lokality (po prihlásení) tak, aby sa užívateľ pri zmene podstránky v rámci lokality nemusel opätovne prihlásiť a uvádzať login a heslo.

 

5. V rámci lokality sa používajú dva základné druhy súborov cookies: „relačné“ alebo aj „dočasné” (session cookies) a „dlhodobé” (persistent cookies). „Dočasné” súbory cookies sú súbory, ktoré sú zapisované na koncovom zariadení užívateľa až do doby jeho odhlásenia, opustenia sledovanej internetovej stránky, alebo vypnutia internetového prehliadača. „Dlhodobé” súbory cookies sú zapisované v koncovom zariadení užívateľa spravidla dlhodobo – časový interval je obsiahnutý v samotnom súbore cookies alebo sú odstraňované na pokyn užívateľa.

Info Dodanie tovaru a platba Obchodné podmienky Vernostný program Kontakt
Copyright 2015 - 2018 © Piperín